Tazminat Hukuku

Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Bağlamında Alıcının Külfetleri

Giriş Bilindiği üzere satış sözleşmesi; satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Ne var ki kimi zaman satış sözleşmesine konu edilen ürünler, sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde ifa edilmemekte ve satıcının sorumluluğuna sebep olmaktadır. Bu noktada satıcının sorumluluğundan bahsedilmek için Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde alıcının yerine getirmesi […]

Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Bağlamında Alıcının Külfetleri Read More »

Sermaye Piyasasında Bilgiye Dayalı Manipülasyon ve Tazminat Talebi

Giriş Sermaye piyasası basit anlatımla ihraççı ile yatırımcı arasındaki bağlantıyı kurarak yatırımcıdan ihraççıya kaynak aktarımının sağlanmasına imkan veren bir yapıdır. Bu yapı içerisinde ihraççı, bireysel ve kurumsal yatırımcı, aracı kurumlar, borsa, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi birçok unsur bulunmaktadır. Günümüzde ise, gerek sermaye piyasasına ilişkin olarak yapılan düzenlemelerle gerekse

Sermaye Piyasasında Bilgiye Dayalı Manipülasyon ve Tazminat Talebi Read More »

Türk Hukukunda Temerrüt Faizi

Giriş Faiz hususu esas olarak Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmekle birlikte 3095 sayılı Kanun gibi birtakım düzenlemelerde de karşımıza çıkmaktadır. Faiz, “anapara” faizi ve “temerrüt” faizi olarak ayrılmakla birlikte, “anapara” faizi belirli bir süre para alacağından yoksun kalmanın karşılığı ve medeni getirisi olarak nitelendirilirken; temerrüt faizi belirli bir para borcunu süresinde ifa etmeme sebebiyle karşımıza çıkan

Türk Hukukunda Temerrüt Faizi Read More »

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Yapı kavramı gündelik yaşantımızın her anında karşımıza çıkmaktadır. Zira, içinde yaşadığımız binalardan, çalışmaya gittiğimiz binalara veya bir işimizi halletmek için gittiğimiz kamu binalarına kadar bazı istisnalar dışında bütün bu binalar geniş anlamda yapı kavramının içerisine girmektedir. Bu doğrultuda, yapı kavramı ile yakından ilişkili bulunan yapı malikinin sorumluluğu hükümleri karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda detaylı bir şekilde ele

Yapı Malikinin Sorumluluğu Read More »

Yapı Denetim Kuruluşları Hakkında Bilgi Notu

Özellikle 1999 yılında yaşanan Marmara ve Düzce depremi sonrasında kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çağdaş ölçü ve standartları içeren bir sistem getirme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmaların diğer bir önemli amacı da yapı denetimini etkin kılarak, yapı hasarı nedeniyle oluşabilecek zararlardan mağdurları korumak ve sorumlu kişileri belirlemektir. Bu amaçları gerçekleştirmek

Yapı Denetim Kuruluşları Hakkında Bilgi Notu Read More »

tr_TRTurkish