İcra Takibinde Borçlunun Taahhüdü

Giriş Bilindiği üzere icra takibinde borçlunun taahhüdü İcra İflas Kanunu’nun Taksitle Ödeme başlıklı 111.maddesinde “Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan […]

İcra Takibinde Borçlunun Taahhüdü Read More »