İdare ve Vergi Hukuku

Hazine Taşınmazlarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından Kiraya Verilmesi Hakkında Bilgi Notu

Devletin hüküm ve tasarrufu altına olan yerler ve hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların idare yöntemlerinden birisi de kiralamadır. Kamu hizmeti için gerekli olmayan söz konusu taşınmazlar kiralama yöntemi ile idare edilmektedir. Millî Emlak Genel Müdürlüğü ise Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlük olmakla birlikte; fonksiyonu gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesi […]

Hazine Taşınmazlarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından Kiraya Verilmesi Hakkında Bilgi Notu Read More »

Kamulaştırmada Uzlaşma Uygulaması

Kamulaştırma devletlerin egemenlik yetkisi dahilinde uyguladıkları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa altında güvence altına alınan mülkiyet haklarına yönelen etkili müdahalelerden bir tanesidir. Mülkiyet hakkı, Anayasa m.35’te “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde

Kamulaştırmada Uzlaşma Uygulaması Read More »

Vergi Tekniği Raporları ile Vergi İnceleme Raporlarının Tebliğ Edilmemesinin İhlal Ettiği Haklar ve İlkeler

Giriş Mükellefler hakkında yapılan tarhiyatlar beyan üzerine yapılabileceği gibi idarece vergi inceleme raporlarına veya takdir komisyonu kararlarına dayanılarak da yapılabilir. Vergi inceleme raporlarına dayanılarak yapılan tarhiyatlarda, somut dayanaklar, gerekçe, ilgili mevzuat hükümleri, matrahın hesaplanma şekli açık bir biçimde yazılmaktadır. Bu noktada, yapılan tarhiyatlara dayanak teşkil eden vergi inceleme raporları, kendilerinden daha kapsamlı olarak hazırlanan vergi

Vergi Tekniği Raporları ile Vergi İnceleme Raporlarının Tebliğ Edilmemesinin İhlal Ettiği Haklar ve İlkeler Read More »

tr_TRTurkish