Ağustos 2020

Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri

Türk Ticaret Kanunu kapsamında “tacir” olmaya bağlanan çok önemli sonuçlar bulunmaktadır. Tacirlik sıfatına ilişkin hükümlerin bilinmesi, ticari alanda faaliyet gösteren kimselerin ticari hayatta karşılaşacakları durumlarda nasıl hareket edeceklerini bilmeleri ve bir uyuşmazlık çıktığında hangi araçları nerede ve nasıl kullanacakları noktalarında büyük önem arz etmektedir. Zira, tacirliğe bağlanan sonuçlar Ticaret Siciline Kaydolma yükümlülüğünden, basiretli bir işinsanı […]

Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri Read More »

4857 Sayılı İş Kanunu’nda Gebelik ve Doğum İzni

Gebelik ve Doğum iznine ilişkin hükümler 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesinde “Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hükümler daha çok kadın çalışanlara yönelik olup hamilelik halinde doğum öncesine ve sonrasına ilişkin izin hakları, doğum sonra süt izni ve belirli bir süre daha hafif işlerde çalıştırılma gibi çeşitli özel durumlar hüküm altına

4857 Sayılı İş Kanunu’nda Gebelik ve Doğum İzni Read More »

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Yapı kavramı gündelik yaşantımızın her anında karşımıza çıkmaktadır. Zira, içinde yaşadığımız binalardan, çalışmaya gittiğimiz binalara veya bir işimizi halletmek için gittiğimiz kamu binalarına kadar bazı istisnalar dışında bütün bu binalar geniş anlamda yapı kavramının içerisine girmektedir. Bu doğrultuda, yapı kavramı ile yakından ilişkili bulunan yapı malikinin sorumluluğu hükümleri karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda detaylı bir şekilde ele

Yapı Malikinin Sorumluluğu Read More »

Project Based Investment Incentive Programme

Turkish Republic Ministry of Industry and Technology (General Directorate of Incentive Implementation and Foreign Investment) 2016/9495 numbered Decision (Decision Regarding Granting of Incentives for Project Based Investments) General Information General purpose of this investment programme is, providing for Turkey’s present or future critical needs, ensuring supply-demand security, decreasing import dependency, enhancing new generation technologies and

Project Based Investment Incentive Programme Read More »

tr_TRTurkish