Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi Notu

Giriş Gümrük rejimi; gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlardan birisi olan ve eşyanın gümrük idaresinde görebileceği İşlemleri belirleyen kurallardır. Gümrük rejimleri dış ticarete konu malların Türkiye’ye kesin olarak veya geçici olarak ithal edilmesi, Türkiye’de depolanması, Türkiye’den transit geçişi, Türkiye’ye getirilip burada işlem veya işçilik gördükten sonra ihraç edilmesi, geçici veya kesin olarak Türkiye’den ihraç edilmesi, işlem […]

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi Notu Read More »