Eylül 2020

Sigortacılıkta Tahkim

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar zaman içerisinde büyük ölçüde artış göstermiştir. Esas olarak, bu uyuşmazlıkların çözüm yerleri asliye ticaret mahkemeleri olup iş yükünün ciddi şekilde artması ile uyuşmazlıkların çözümü uzun süreler almaya başlamıştır. Gerek mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla gerekse de davaların uzun sürerek mağduriyete sebep olmasının önüne geçmek amacıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun m.30 hükmü […]

Sigortacılıkta Tahkim Read More »

FSEK Kapsamındaki Mali Haklar ve Bu Hakların Devri

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında eser niteliğinde sayılan ve sahibinin hususiyeti taşıyan özgün fikri ürünlerini yaratanlara birtakım mali ve manevi haklar tanınmış durumdadır. Bu doğrultuda, “Eser” kavramı, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri türlerinden birine dahil olan her çeşit fikir ve sanat ürünü olarak ele alınmaktadır. FSEK m.13’te ise, açık

FSEK Kapsamındaki Mali Haklar ve Bu Hakların Devri Read More »

Vergi Tekniği Raporları ile Vergi İnceleme Raporlarının Tebliğ Edilmemesinin İhlal Ettiği Haklar ve İlkeler

Giriş Mükellefler hakkında yapılan tarhiyatlar beyan üzerine yapılabileceği gibi idarece vergi inceleme raporlarına veya takdir komisyonu kararlarına dayanılarak da yapılabilir. Vergi inceleme raporlarına dayanılarak yapılan tarhiyatlarda, somut dayanaklar, gerekçe, ilgili mevzuat hükümleri, matrahın hesaplanma şekli açık bir biçimde yazılmaktadır. Bu noktada, yapılan tarhiyatlara dayanak teşkil eden vergi inceleme raporları, kendilerinden daha kapsamlı olarak hazırlanan vergi

Vergi Tekniği Raporları ile Vergi İnceleme Raporlarının Tebliğ Edilmemesinin İhlal Ettiği Haklar ve İlkeler Read More »

Uluslararası Yatırım Hukukunda Kamulaştırma

Yabancı yatırımcı evsahibi devlet toprakları üzerinde bir yatırım yapar ve bu yatırım projesine büyük miktarlarda parasal değer bağlar. Yabancı yatırımcı tarafından ortaya konulan projeler büyük maliyetli ve uzun dönemli olduğundan, uzun vadeli finansal riskleri de beraberinde getirir. Yabancı yatırımcı tarafından üstlenilen uzun vadeli risklerden bir tanesi de, yatırımının evsahibi devlet tarafından kamulaştırmaya tabi tutulmasıdır. Bu

Uluslararası Yatırım Hukukunda Kamulaştırma Read More »

Etkili Başvuru Hakkı İncelemesi

Bu yazıda esas olarak etkili başvuru hakkının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (Sözleşme) nasıl düzenlendiği ve neleri kapsamına aldığı Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bireysel başvuru kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararları çerçevesinde ele alınarak bu hakka ilişkin bir ihlal söz konusu olduğunda nasıl başvuruda bulunulabileceği inceleme konusu yapılacaktır. Etkili başvuru

Etkili Başvuru Hakkı İncelemesi Read More »

tr_TRTurkish