Sözleşmeler Hukuku

Kiracının Taşınmaza Yaptığı Masrafları Talep Hakkı

Kira sözleşmeleri kiraya verenin bir şeyin kullanılması veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmelerdir. Uygulamada da Kiracılar tarafından Kiralanan taşınmaz için iyileştirme, onarma, güzelleştirme gibi masraflar yapılabilmektedir. İşbu yazımızda da Kiracılar tarafından yapılan bu masrafların, kira sözleşmesinin sona ermesi neticesinde akıbetinin ne olacağı hususu detaylı […]

Kiracının Taşınmaza Yaptığı Masrafları Talep Hakkı Read More »

Gereksinim Sebebiyle Tahliye Halinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Giriş Bilindiği üzere, kiraya veren Türk Borçlar Kanunu uyarınca kiralananı kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu bulunduğundan bahisle tahliye ettirebilmektedir. Ne var ki kiralayana tanınan bu hak kimi zaman iyi niyet kaidelerine aykırı şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. İşbu yazımızda da kiraya verenin

Gereksinim Sebebiyle Tahliye Halinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Read More »

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Kiralananı Erken Tahliyesi Halinde Sorumluluk

Giriş Bilindiği üzere taraflar kira sözleşmelerinde serbestçe kira süresini kararlaştırabilmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle Kiracılar tarafından kira sözleşmesinde yazılı sürenin bitimi beklenmeden sözlü bir şekilde Kiralayana haber verilerek anahtar teslim edilmekte ve taşınmaz Kiracılar tarafından tahliye edilmektedir. Kira sözleşmesinin bu şekilde sona erdirilmesi Türk Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmeleri için öngörülen fesih usulüne uygun olmamakla beraber, Kanun

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Kiralananı Erken Tahliyesi Halinde Sorumluluk Read More »

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hakkında Bilgi Notu

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, özü itibari ile arsa üzerine bina inşa edebilme imkanına sahip olmayan arsa sahipleri ile arsa satın alabilme gücüne sahip olmayan Yükleniciler arasında kurulmaktadır. Bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen bu faaliyetin, taraflar bakımından hukuki uyuşmazlık oluşturmaması noktasında, sözleşmelerin dikkatle ve özenle düzenlenmesi gerekmektedir. İşbu yazımızda da sözleşme kapsamında tarafların hak ve borçları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hakkında Bilgi Notu Read More »

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hakkında Bilgi Notu

Giriş Türk Borçlar Kanunu’nun 470.maddesine göre, “Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”. En yaygın şekilde kullanılan eser sözleşmesi olan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri (“İnşaat Yapım Sözleşmesi”) ise yüklenicinin, finansmanı üstlenip arsa malikinin arsası üzerine bina yapım işini üstlendiği, arsa malikinin de bedel olarak

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hakkında Bilgi Notu Read More »

tr_TRTurkish