Kişisel Veri Kavramı ve İlgilinin Hakları

Giriş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesidir. Günümüzde söz konusu Kanunun uygulanmasından pek çok uyuşmazlık meydana gelmekte, çoğu zaman kişilerin kişisel verileri hukuka […]

Kişisel Veri Kavramı ve İlgilinin Hakları Read More »