Dış Ticaret Hukuku

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizmi Teşvikleri

Giriş Sağlık turizmi son yıllarda ülkelerin önemli gelir kaynağı olup, insanların farklı ülkelerde güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesine vesile olmaktadır. Ülkemizde de önemli ve gelir getirisi oldukça yüksek olan sağlık turizmi alanı, uluslararası sağlık alanında rekabeti artırmakta, bu sayede sağlık hizmetinin kalitesinin de artmasını sağlamaktadır. Söz konusu çalışmamızda, sağlık turizmi hakkında genel bilgi verilerek […]

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizmi Teşvikleri Read More »

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi Notu

Giriş Gümrük rejimi; gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlardan birisi olan ve eşyanın gümrük idaresinde görebileceği İşlemleri belirleyen kurallardır. Gümrük rejimleri dış ticarete konu malların Türkiye’ye kesin olarak veya geçici olarak ithal edilmesi, Türkiye’de depolanması, Türkiye’den transit geçişi, Türkiye’ye getirilip burada işlem veya işçilik gördükten sonra ihraç edilmesi, geçici veya kesin olarak Türkiye’den ihraç edilmesi, işlem

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi Notu Read More »

Project Based Investment Incentive Programme

Turkish Republic Ministry of Industry and Technology (General Directorate of Incentive Implementation and Foreign Investment) 2016/9495 numbered Decision (Decision Regarding Granting of Incentives for Project Based Investments) General Information General purpose of this investment programme is, providing for Turkey’s present or future critical needs, ensuring supply-demand security, decreasing import dependency, enhancing new generation technologies and

Project Based Investment Incentive Programme Read More »

Government Incentives Regarding Foreign Investments

Ministry of Industry and Technology (General Directorate of Incentive Implementation and Foreign Investment) 2012/3305 numbered Resolution 2012/1 numbered Communique 2018/11930 numbered Resolution GENERAL INFORMATION Five different systems are provided within this Investment Programme, which are as follows: Regional Incentive Applications Mainly aims at reducing development gap between the cities and increasing export potential. Components of

Government Incentives Regarding Foreign Investments Read More »

Gümrük Kanunu’nda Tasfiyeye İlişkin Süreler

Ön Bilgi Gümrük Kanunu çerçevesinde tasfiyeye ilişkin süreler Türkiye gümrük sahasına giren eşyaların tabi tutulacağı gümrük rejimleri ve geçireceği işlemlere göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, gümrük rejimleri ve işlemlerle ilgili olarak kısa bir bilgi verilmesinde yarar vardır. Öncelikle Türkiye gümrük sahasına giren eşyaların bir gümrük rejimine tabi tutulması şarttır. Genel olarak en çok uygulanan gümrük

Gümrük Kanunu’nda Tasfiyeye İlişkin Süreler Read More »

Sözleşme Yerine Geçen Proforma Fatura Uygulaması

Çağımızda, teknolojik gelişmelerin yarattığı dijital dünya düzeni ve bu düzenin bir sonucu olan  globalleşmenin etkisiyle birlikte uluslararası ticaretin sınırları neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Bu gelişmeler sonucunda, günümüzde aralarında binlerce kilometre bulunan ihracatçı ve ithalatçılar fiziken bir temas kurmaksızın satış işlemlerini gerçekleştirerek ticari faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Ancak, dijital dünyanın sağlamakta olduğu teknolojik imkanlar her ne kadar

Sözleşme Yerine Geçen Proforma Fatura Uygulaması Read More »

tr_TRTurkish