Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Bağlamında Alıcının Külfetleri

Giriş Bilindiği üzere satış sözleşmesi; satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Ne var ki kimi zaman satış sözleşmesine konu edilen ürünler, sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde ifa edilmemekte ve satıcının sorumluluğuna sebep olmaktadır. Bu noktada satıcının sorumluluğundan bahsedilmek için Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde alıcının yerine getirmesi […]

Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Bağlamında Alıcının Külfetleri Read More »