Limited Şirketlerde Temsil ve Yetkisiz Temsil

Ticari hayatta faaliyet gösteren ticaret şirketlerinin %80’inden fazlası limited şirket olarak örgütlenmektedir. Bu sebeple ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin sık bir şekilde limited şirketlerle ticari ilişki içerisine girebileceği söylenebilecektir. Limited şirketler işlemlerini temsilcileri eliyle yürüttüğünden, limited şirketlerde temsilin nasıl gerçekleştiğinin ve yetkisiz temsil hallerinde ortaya çıkacak sonuçların bilinmesi önem arz etmektedir. Bu yazıda […]

Limited Şirketlerde Temsil ve Yetkisiz Temsil Read More »