İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Termination of Indefinite Period Labor Contracts with a Valid Cause within the Frame of Turkish Labor Code

For foreign investors who are planning to invest in Turkey, complying with Turkish Labor Code will be one of the most problematic issues. Especially termination of the labor contracts constitutes the greatest part of employer-employee disputes. Although it is a fact that termination of the labor contracts should be considered as an economic decision of […]

Termination of Indefinite Period Labor Contracts with a Valid Cause within the Frame of Turkish Labor Code Read More »

4857 Sayılı İş Kanunu’nda Gebelik ve Doğum İzni

Gebelik ve Doğum iznine ilişkin hükümler 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesinde “Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hükümler daha çok kadın çalışanlara yönelik olup hamilelik halinde doğum öncesine ve sonrasına ilişkin izin hakları, doğum sonra süt izni ve belirli bir süre daha hafif işlerde çalıştırılma gibi çeşitli özel durumlar hüküm altına

4857 Sayılı İş Kanunu’nda Gebelik ve Doğum İzni Read More »

tr_TRTurkish