İcra ve İflas Hukuku

İcra Takibinde Borçlunun Taahhüdü

Giriş Bilindiği üzere icra takibinde borçlunun taahhüdü İcra İflas Kanunu’nun Taksitle Ödeme başlıklı 111.maddesinde “Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan […]

İcra Takibinde Borçlunun Taahhüdü Read More »

Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcut Eksiltme Suçu Hakkında Bilgi Notu

Giriş Bilindiği üzere modern hukuk sistemlerinde kişinin para borcunu yerine getirmemesi sebebiyle hakkında hapis cezasına hükmedilmesi söz konusu değil ise de borçlunun alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmesi suç sayılarak İcra İflas Kanunu’nun 331. maddesinde; “Alacaklıyı Zarara Uğratma Maksadıyla Mevcudunu Eksilten Borçluların Cezası” başlığı ile hüküm altına alınmıştır. Bu suç ile alacaklının alacak hakkının korunması

Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcut Eksiltme Suçu Hakkında Bilgi Notu Read More »

İflasın Açılması ve İlanı, Masanın Oluşturulması ve İdaresi, Alacak Kaydettirme ve İlk Alacaklılar Toplantısı Hakkında Bilgi Notu

Aşağıda iflas kararı verilmesinden iflasın kapanmasına kadar olan süreç İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri esas alınarak anlatılacaktır. Yazıda geçen madde hükümleri ayrıca belirtilmedikçe İcra ve İflas Kanunu’na ilişkindir. İflasın Açılması ve Sonuçları İflas, 165.madde uyarınca hükümle açılır ve hükümde açılma anı gösterilir. İflas kararı, ilgili iflas dairesine bildirilir. İflas dairesi kararı kendiliğinden ilgili mercilere

İflasın Açılması ve İlanı, Masanın Oluşturulması ve İdaresi, Alacak Kaydettirme ve İlk Alacaklılar Toplantısı Hakkında Bilgi Notu Read More »

tr_TRTurkish