Hazine Taşınmazlarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından Kiraya Verilmesi Hakkında Bilgi Notu

Devletin hüküm ve tasarrufu altına olan yerler ve hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların idare yöntemlerinden birisi de kiralamadır. Kamu hizmeti için gerekli olmayan söz konusu taşınmazlar kiralama yöntemi ile idare edilmektedir. Millî Emlak Genel Müdürlüğü ise Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlük olmakla birlikte; fonksiyonu gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesi […]

Hazine Taşınmazlarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından Kiraya Verilmesi Hakkında Bilgi Notu Read More »