Ekim 2020

Türk Hukukunda Temerrüt Faizi

Giriş Faiz hususu esas olarak Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmekle birlikte 3095 sayılı Kanun gibi birtakım düzenlemelerde de karşımıza çıkmaktadır. Faiz, “anapara” faizi ve “temerrüt” faizi olarak ayrılmakla birlikte, “anapara” faizi belirli bir süre para alacağından yoksun kalmanın karşılığı ve medeni getirisi olarak nitelendirilirken; temerrüt faizi belirli bir para borcunu süresinde ifa etmeme sebebiyle karşımıza çıkan …

Türk Hukukunda Temerrüt Faizi Devamı »

Termination of Indefinite Period Labor Contracts with a Valid Cause within the Frame of Turkish Labor Code

For foreign investors who are planning to invest in Turkey, complying with Turkish Labor Code will be one of the most problematic issues. Especially termination of the labor contracts constitutes the greatest part of employer-employee disputes. Although it is a fact that termination of the labor contracts should be considered as an economic decision of …

Termination of Indefinite Period Labor Contracts with a Valid Cause within the Frame of Turkish Labor Code Devamı »

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Giriş Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulaması 01.01.2019 tarihinden itibaren başlamış durumdadır. Arabuluculuk uygulamasının zorunlu tutulması arkasında yatan düşünce şüphesiz, uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesini sağlamak ve mahkemelerdeki iş yükünü azaltmaktır. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar olan verilere bakıldığında ise uyuşmazlıkların azımsanmayacak bir kısmının arabuluculuk aşamasında çözülebildiği görülmektedir. Gerçekten de ticari hayatta hız ve maliyet hususlarının ne …

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Devamı »

Kamulaştırmada Uzlaşma Uygulaması

Kamulaştırma devletlerin egemenlik yetkisi dahilinde uyguladıkları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa altında güvence altına alınan mülkiyet haklarına yönelen etkili müdahalelerden bir tanesidir. Mülkiyet hakkı, Anayasa m.35’te “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde …

Kamulaştırmada Uzlaşma Uygulaması Devamı »

tr_TRTurkish