Haksız Rekabet Hükümleri Hakkında Bilgi Notu

Giriş Haksız Rekabet hükümleri; anayasa ile güvence altına alınmış rekabet hakkının kullanılabilmesi maksadıyla öngörülen hükümler olup, işbu hükümlerin amacı dürüstlük kuralarına uygun işleyen bir rekabet ortamının sağlanmasıdır. Haksız rekabete ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda çeşitli hükümler mevcut olmakla birlikte, Türk Borçlar Kanunu’nun 57. Maddesi; “Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk …

Haksız Rekabet Hükümleri Hakkında Bilgi Notu Devamı »