Bilişim Hukuku

Kişisel Veri Kavramı ve İlgilinin Hakları

Giriş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesidir. Günümüzde söz konusu Kanunun uygulanmasından pek çok uyuşmazlık meydana gelmekte, çoğu zaman kişilerin kişisel verileri hukuka […]

Kişisel Veri Kavramı ve İlgilinin Hakları Read More »

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte faaliyetleri sebebiyle kişisel veri işleyen kimseler “veri sorumlusu” olarak adlandırılırken, kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak ifade edilmiştir. KVKK kişisel verisi işlenen kişilere (ilgili kişi) çeşitli haklar tanımaktadır ve veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmektedir. Bu doğrultuda veri sorumluları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Read More »

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte faaliyetleri sebebiyle kişisel veri işleyen kimseler “veri sorumlusu” olarak adlandırılırken, kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak ifade edilmiştir. KVKK kişisel verisi işlenen kişilere (ilgili kişi) çeşitli haklar tanımaktadır ve veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmektedir. Bu doğrultuda veri sorumluları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Read More »

KVKK Uygulamasında Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında faaliyetleri sebebiyle kişisel veri işleyen kimseler “veri sorumlusu” olarak adlandırılmaktadır. KVKK veri sorumluları için “VERBİS’e kayıt olmak”, “Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uymak”, “Veri güvenliğini sağlamak” ve “Aydınlatma yükümlülüğü” şeklinde yükümlülükler öngörmüştür. Bu yazımızda, veri sorumluları açısından hukuka uygun veri işlemenin olmazsa olmaz bir şart olan Aydınlatma Yükümlülüğü’nün nasıl

KVKK Uygulamasında Aydınlatma Yükümlülüğü Read More »

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte faaliyetleri sebebiyle kişisel veri işleyen kimseler “veri sorumlusu” olarak adlandırılırken, kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak ifade edilmiştir. KVKK kişisel verisi işlenen kişilere (ilgili kişi) çeşitli haklar tanımaktadır ve veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmektedir. Bu doğrultuda veri sorumluları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Read More »

tr_TRTurkish