YEKDEM ve EPDK’nın 22.06.2017 Tarih ve 7150-3 Sayılı Kurul Kararı’nın Değerlendirilmesi

Giriş Dünya’nın ortak problemi olan çevre kirliliği, iklim krizi, fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olması, pahalılığı ve çevreye verdiği tahribat gibi nedenlerle hükümetlerce yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılmakta ve bu amaçla çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye’de de bu çabalara örnek olarak, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırma amacı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) adı altında […]

YEKDEM ve EPDK’nın 22.06.2017 Tarih ve 7150-3 Sayılı Kurul Kararı’nın Değerlendirilmesi Read More »