Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Hizmet

Tüketici işlemleri denildiğinde akıllara genellikle mal alımları gelmekte, dolayısıyla Tüketici Kanunu kapsamında ayıplı mallara ilişkin hükümler ilk olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Esas olarak bu tutum hatalı değildir. Zira ayıplı mallara ilişkin hükümler daha genel nitelikte olup ayıplı hizmete ilişkin açıklamalar yapılırken ayıplı mallara ilişkin hükümlere ve açıklamalara atıf yapılmaktadır. Kanımızca, bu tutum tüketici işlemini ilgilendiren […]

Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Hizmet Read More »