Kasım 2020

Sermaye Piyasasında Bilgiye Dayalı Manipülasyon ve Tazminat Talebi

Giriş Sermaye piyasası basit anlatımla ihraççı ile yatırımcı arasındaki bağlantıyı kurarak yatırımcıdan ihraççıya kaynak aktarımının sağlanmasına imkan veren bir yapıdır. Bu yapı içerisinde ihraççı, bireysel ve kurumsal yatırımcı, aracı kurumlar, borsa, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi birçok unsur bulunmaktadır. Günümüzde ise, gerek sermaye piyasasına ilişkin olarak yapılan düzenlemelerle gerekse […]

Sermaye Piyasasında Bilgiye Dayalı Manipülasyon ve Tazminat Talebi Read More »

Bononun Unsurları ve Takip Hukukundaki Yeri

Giriş Bono özellikle ticari hayatta taraflar arasında kredi açmak amacıyla sıklıkla kullanılan, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında belirli şekil koşullarına tabi olan ve belirli bir miktarın ödenmesi taahhüdünü içeren kıymetli evrak niteliğini haiz bir borç senedidir. Bono TTK m.776 ve devamı hükümlerinde düzenlenmekle birlikte niteliğine aykırı düşmediği ölçüde Poliçe hükümlerinin de bonoya uygulanacağı öngörülmüştür. Önemle

Bononun Unsurları ve Takip Hukukundaki Yeri Read More »

tr_TRTurkish