Haziran 2020

Gümrük Kanunu’nda Tasfiyeye İlişkin Süreler

Ön Bilgi Gümrük Kanunu çerçevesinde tasfiyeye ilişkin süreler Türkiye gümrük sahasına giren eşyaların tabi tutulacağı gümrük rejimleri ve geçireceği işlemlere göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, gümrük rejimleri ve işlemlerle ilgili olarak kısa bir bilgi verilmesinde yarar vardır. Öncelikle Türkiye gümrük sahasına giren eşyaların bir gümrük rejimine tabi tutulması şarttır. Genel olarak en çok uygulanan gümrük […]

Gümrük Kanunu’nda Tasfiyeye İlişkin Süreler Read More »

İflasın Açılması ve İlanı, Masanın Oluşturulması ve İdaresi, Alacak Kaydettirme ve İlk Alacaklılar Toplantısı Hakkında Bilgi Notu

Aşağıda iflas kararı verilmesinden iflasın kapanmasına kadar olan süreç İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri esas alınarak anlatılacaktır. Yazıda geçen madde hükümleri ayrıca belirtilmedikçe İcra ve İflas Kanunu’na ilişkindir. İflasın Açılması ve Sonuçları İflas, 165.madde uyarınca hükümle açılır ve hükümde açılma anı gösterilir. İflas kararı, ilgili iflas dairesine bildirilir. İflas dairesi kararı kendiliğinden ilgili mercilere

İflasın Açılması ve İlanı, Masanın Oluşturulması ve İdaresi, Alacak Kaydettirme ve İlk Alacaklılar Toplantısı Hakkında Bilgi Notu Read More »

Sözleşme Yerine Geçen Proforma Fatura Uygulaması

Çağımızda, teknolojik gelişmelerin yarattığı dijital dünya düzeni ve bu düzenin bir sonucu olan  globalleşmenin etkisiyle birlikte uluslararası ticaretin sınırları neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Bu gelişmeler sonucunda, günümüzde aralarında binlerce kilometre bulunan ihracatçı ve ithalatçılar fiziken bir temas kurmaksızın satış işlemlerini gerçekleştirerek ticari faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Ancak, dijital dünyanın sağlamakta olduğu teknolojik imkanlar her ne kadar

Sözleşme Yerine Geçen Proforma Fatura Uygulaması Read More »

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte faaliyetleri sebebiyle kişisel veri işleyen kimseler “veri sorumlusu” olarak adlandırılırken, kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak ifade edilmiştir. KVKK kişisel verisi işlenen kişilere (ilgili kişi) çeşitli haklar tanımaktadır ve veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmektedir. Bu doğrultuda veri sorumluları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Read More »

tr_TRTurkish